Profile

Personal Profile

Name: Real mind

Contact: [hidden]

Gender: female

Birthday: 5 Aug 1987

Location: -

Website: -

About me: มนุษย์เราเหมือนงานศิลป์
ซึ่งเราจะแต่งแต้มให้มันเป็นแบบใด
มันไม่มีรูปแบบตายตัวหรอก
เวลามีสิ่งที่ไม่ดีผ่านเข้ามา
หรือสิ่งที่เราผิดพลาด
อย่าพยายามโทดใครหรือตัวเอง
เพราะทุกอย่างคือของขวัญ
คิดซะว่าก็เหมือนเราลงสีผิด
แต่การลงสีผิดมันก็ทำให้ได้ผลลัพธ์อีก